Gweddïwch dros Gymru

Gweddi dros Gymru

Yn y gorffennol cynhyrfodd gwyntoedd cryfion y diwygiad yng Nghymru genhedloedd eraill nes eu bod hwythau hefyd yn mynd ar dân. Dim ond canrif nôl ymledodd y diwygiad o Gymru ar draws rhannau o Ewrop, Sgandinafia, llawer o’r Affrig, India, Asia ac Awstralia. A Chymro oedd y person cyntaf a gludodd yr efengyl i Korea.

Heddiw mae Gwlad y Diwygiadau yn gynhyrfus eto, os bosib i’r graddau na welwyd ers cenedlaethau. Cadwch eich llygaid ar Gymru! Mae hyn yn newyddion da i’r rhai hynny sy’n dyheu am weld symudiad newydd o’r Ysbryd Glân yn ein dyddiau ni.

A wnewch chi weddïo dros Gymru? Ymunwch gyda ni wrth i ni eiriol dros ein gwlad. Tanysgrifiwch i’r Llythyr Gweddi Synergy yn y golofn ar y dde »

“O Arglwydd, clywais y sôn amdanat, a gwelais dy waith, O Arglwydd. Adnewydda ef yng nghanol y blynyddoedd, datguddia ef yng nghanol y blynyddoedd, ac yn dy lid cofia drugaredd. (Habacuc 3:2)


© 2012 Pray4Wales

Iaith | language

Tanysgrifio i Llythyr Gweddi

Tanysgrifio i Llythyr Gweddi