Gweddïwch dros Gymru

Sut i Weddïo dros Gymru

Dyma wyth awgrym sut y gallwch weddïo dros Gymru.
 
1.       Gallech ymuno ag eraill trwy ymrwymo i weddïo Gweddi Caleb Dros Gymru bob dydd.
 
            O Uchel Frenin Nef,
            Trugarha wrth ein Gwlad.
            Bywha dy Eglwys.
            Danfon yr Ysbryd Glân er mwyn y plant.
            Deled Dy Deyrnas i’n cenedl.
            Yn enw nerthol Iesu.
            Amen.
 
2.       Gallech wahodd eraill i wneud yr un ymrwymiad i weddïo Gweddi Caleb Dros Gymru.
 
3.       Mae rhai eglwysi yng Nghymru wedi integreiddio Gweddi Caleb mewn i’w litwrgi. Mae eraill yn ei ddefnyddio fel fframwaith i’w cyfarfodydd gweddi wythnosol
 
4.       Beth am weddïo dros eitemau Newyddion Cymru, pa un ai o’r teledu, radio, papur newyddion neu gyfrwng ar-lein?
 
5.       Gweddïwch dros eich ardal leol/eich gweithle/ganolfan astudio ac yn y blaen.
 
6.       Gweddïwch dros y Senedd, bod gwirionedd a chyfiawnder cymdeithasol/economaidd yn llifo drwy ddeddfwriaeth ac yn bendithio’r wlad.
 
7.       Gweddïwch dros arweinwyr eglwysi, lleyg neu ordeiniedig, ar i ysbryd amlygiad ddisgyn arnynt gan lifo allan i’r bobl.
 
8.       Llefarwch fendithion proffwydol dros Gymru.


© 2012 Pray4Wales

Tanysgrifio i Llythyr Gweddi

Tanysgrifio i Llythyr Gweddi